I. CHỨC NĂNG:

Văn phòng khoa là bộ phận tham mưu, giúp việc cho Ban chủ nhiệm Khoa trong việc tổ chức thực hiện và quản lý mọi mặt công tác hành chính, tổ chức - cán bộ, Sinh viên, tài chính, đào tạo, hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học, cơ sở vật chất và trang thiết bị ... của đơn vị.

II. NHIỆM VỤ:

Văn phòng khoa có nhiệm vụ giúp lãnh đạo đơn vị trong các hoạt động quản lý hành chính, trao đổi thông tin,triển khai thực hiện các nhiệm vụ được nhà trường phân công cho đơn vị.

Văn phòng khoa là một tập thể thống nhất và thực hiện các nhóm công tác như: công tác đào tạo, công tác sinh viên, công tác nghiên cứu khoa học. - HTQT -  quản lý dự án, công tác tổ chức cán bộ,  văn thư - thông tin liên lạc, công tác quản lý mạng và website Khoa, công tác quản lý tài chính, tài sản thiết bị Khoa và công tác đảm bảo chất lượng .

III. NHÂN SỰ:

1. Cán bộ văn phòng:

Phạm Nguyễn Toại

(Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

Chánh văn phòng:

- Phụ trách chung.

- Công tác Tổ chức – Cán bộ.

- Công tác quản lý tài sản thiết bị.

Trần Hoàng Quế Anh

(Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

- Công tác sinh viên.

- Công tác quản lý tài chính.

- Công tác đảm bảo chất lượng.

-Thư ký tổng hợp.

- Công tác văn thư – thông tin liên lạc.

- Thủ quỹ của Khoa

2. Giảng viên kiêm nhiệm:

Nguyễn Thị Kim Vân

(Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

Công tác quản lý mạng và website của đơn vị.

Lê Ngọc Lan

(Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

Trợ lý Nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế

Nguyễn Thanh Nhã Trúc

(Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Trợ lý Đào tạo.

3. Nhân viên quản lý nhà học, vệ sinh và bảo vệ:

Nguyễn Thị Tươi

(Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

Quản lý nhà học.

Võ Thị Nguyệt

(Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Vệ sinh nhà học.
Phạm Văn Đang Bảo vệ

--------------------------------------------------------------

Liên hệ công tác:

Văn phòng Khoa

Điện thoại: 0292 3 872 198

Thông tin mới

Tìm kiếm

Số lượt truy cập

053190
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
87
570
3899
53190

Khoa Dự bị Dân tộc
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292 3 872198
Email: kdbdt@ctu.edu.vn