I. CHỨC NĂNG:

Văn phòng khoa là bộ phận tham mưu, giúp việc cho Ban chủ nhiệm Khoa trong việc tổ chức thực hiện và quản lý mọi mặt công tác hành chính, tổ chức - cán bộ, sinh viên, tài chính, đào tạo, hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học, cơ sở vật chất và trang thiết bị ... của đơn vị.

II. NHIỆM VỤ:

Văn phòng khoa có nhiệm vụ giúp lãnh đạo đơn vị trong các hoạt động quản lý hành chính, trao đổi thông tin,triển khai thực hiện các nhiệm vụ được nhà trường phân công cho đơn vị.

Văn phòng khoa là một tập thể thống nhất và thực hiện các nhóm công tác như: công tác đào tạo, công tác sinh viên, công tác nghiên cứu khoa học. - hợp tác quốc tế -  quản lý dự án, công tác tổ chức cán bộ,  văn thư - thông tin liên lạc, công tác quản lý mạng và website Khoa, công tác quản lý tài chính, tài sản thiết bị Khoa và công tác đảm bảo chất lượng .

III. NHÂN SỰ:

1. Bộ phận văn phòng:

STT  HỌ VÀ TÊN NHIỆM VỤ

1

Trần Hoàng Quế Anh

(Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

- Chánh văn phòng khoa

- Công tác Tổ chức – Cán bộ.

- Công tác quản lý tài sản thiết bị.

- Công tác sinh viên.

- Công tác quản lý tài chính.

- Công tác đảm bảo chất lượng.

-Thư ký tổng hợp.

- Công tác văn thư – thông tin liên lạc.

- Thủ quỹ Khoa

2

 

Võ Thị Nguyệt

(Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

 Quản lý nhà học.

3 Phạm Văn Đang  Bảo vệ

2. Giảng viên kiêm nhiệm:

STT

HỌ VÀ TÊN

NHIỆM VỤ

1

Nguyễn Thị Kim Vân

(Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Công tác quản lý mạng và website của đơn vị.

2

Lê Ngọc Lan

(Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Trợ lý Nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế

3

Nguyễn Thanh Nhã Trúc

(Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Trợ lý Đào tạo.

 

--------------------------------------------------------------

Liên hệ công tác:

Văn phòng Khoa

Điện thoại: 0292 3 872 198

Thông tin mới

Tìm kiếm

Số lượt truy cập

490392
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
148
1533
7773
490392

Khoa Dự bị Dân tộc
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292 3 872198
Email: kdbdt@ctu.edu.vn