Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị “Về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” và Kế hoạch số 160-KH/TU của Thành ủy Cần Thơ, được sự chỉ đạo và thống nhất của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường Đại học Cần Thơ, Đảng bộ Khoa Dự bị Dân tộc tiến hành Đại hội đảng viên lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội diễn ra từ ngày 15 đến ngày 16 tháng 5 năm 2020. Đây  là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu 5 năm trưởng thành và phát triển của Chi bộ Khoa Dự bị Dân tộc, là dịp để Chi bộ Khoa đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ qua, rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ và những giải pháp phù hợp, đảm bảo tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng thời, Đại hội cũng  tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào các Dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng,  Dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Cần Thơ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, bầu ra Ban Chấp hành Chi bộ Khoa mới là các đồng chí thực sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, có đủ năng lực lãnh đạo, năng lực chuyên môn lãnh đạo thành công Nghị quyết đại hội, bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Cần Thơ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 là những đồng chí tiêu biểu về năng lực, trí tuệ, có khả năng đóng góp vào sự thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường.

Kết quả đồng chí Nguyễn Hoàng Long đã trúng cử Bí thư Chi bộ Khoa Dự bị Dân tộc, lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025.

 Một số hình ảnh Đại hội:

 

 

 

 

Thông tin mới

Tìm kiếm

Số lượt truy cập

329227
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
246
1557
3189
329227

Khoa Dự bị Dân tộc
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292 3 872198
Email: kdbdt@ctu.edu.vn