Thời khóa biểu
Thời Khóa biểu các lớp 2016-2017 PDF. In Email

 

Thời khóa biểu HKI - Năm học 2016 - 2017. Các lớp Dự bị xét tuyển thẳng:

TN01;

TN02;

TN03;

XH01;

XH02;

Danh sách các lớp Dự bị CT và các lớp Xét tuyển thẳng năm học 2016 - 2017:

- Các lớp Dự bị CT: A2, B2 và C2;

- Các lớp TN01, TN02, TN03, XH01 và XH02;

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 04 Tháng 11 2016 07:44