Kết quả TH, ĐK TT Xét tuyển thẳng đại học năm 2016 PDF. In Email
Thứ ba, 31 Tháng 5 2016 01:55

Ngày đăng 17/6/2016

Thông tin về hệ Xét tuyển thẳng đại học năm 2016:

- Thông báo về việc xét tuyển thẳng vào đại học năm 2016.

- Thông báo về việc tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học năm 2016.

- Quy định tổ chức đào tạo bổ sung kiến thức cho học sinh được xét tuyển thẳng.

Kết quả điểm tổng hợp các lớp xét tuyển thẳng năm 2016:

- Điểm tổng hợp các lớp TN01 - TN05;

- Điểm tổng hợp các lớp XH01 - XH 03;

Kết quả điểm tổng hợp các lớp Dự bị chính quy K41 năm 2016:

- Khối A - K41;

Khối B - K41;

Khối C - K41;

Khối D - K41;

Danh sách học sinh đủ điều kiện trúng tuyển vào đại học

hệ chính quy Khóa 42:

- Danh sách học sinh các lớp TN01 - 05;

- Danh sách học sinh các lớp XH01 - XH03;

Thông báo và bảng thống kê số lượng thí sinh được

xét tuyển theo ngành:

Xem chi tiết;

Thông báo nhận Giấy báo nhập học từ 25/8/ - 26/8/2016:

Xem chi tiết;

Mọi thắc mắc, liên hệ Văn phòng Khoa Dự bị Dân tộc.

Hạn chót: 10 giờ 00 thứ sáu, ngày 24/6/2016.

 

KHOA DỰ BỊ DÂN TỘC

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 29 Tháng 7 2016 07:57