Chương trình đào tạo hệ Dự bị đại học
PDF Print E-mail

Đề cương chi tiết 11 môn dành cho học sinh Dự bị đại học:

 1. Toán học A-B-D
 2. Vật lý
 3. Hóa học
 4. Ngữ văn A-B-C-D
 5. Lịch sử
 6. Địa lí
 7. Sinh học
 8. Anh văn A-B-C-D
 9. Tin học
 10. GDTC
 11. GDCD


Last Updated on Friday, 18 April 2014 01:08