Bảng điểm
Điểm kiểm tra học kỳ I năm học 2016 - 2017 PDF. In Email
Viết bởi Administrator   
Thứ năm, 16 Tháng 3 2017 02:57

Học sinh xem điểm kiểm tra Học kỳ I: Tại đây

Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 16 Tháng 3 2017 03:00
 
Điểm rèn luyện Học kỳ I năm học 2016 - 2017 PDF. In Email
Viết bởi Administrator   
Thứ năm, 16 Tháng 3 2017 02:52

Học sinh xem điểm rèn luyện học kỳ I : Tại đây

Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 16 Tháng 3 2017 02:56
 
Điểm thi HKI của học sinh xét tuyển thẳng năm 2016 PDF. In Email
Viết bởi Administrator   
Thứ năm, 02 Tháng 3 2017 02:54

Điểm thi HKI 2016

Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 16 Tháng 3 2017 03:04