Các lớp trực thuộc
PDF. In Email

Năm học 2016 - 2017, khoa Dự bị dân tộc chiêu sinh được 157 học sinh thuộc diện xét tuyển thẳng vào đại học. Hiện khoa bố trí các lớp gồm có 3 lớp khối tự nhiên và 2 lớp khối xã hội. Danh sách cụ thể xem tại đây.