Cơ cấu tổ chức Công đoàn khoa DBDT

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Địa chỉ liên hệ

1

Phạm Nguyễn Toại

Chủ tịch công đoàn

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

2

Đinh Thị Hoa

Phó Chủ tịch công đoàn

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

3

Nguyễn Thị kim Vân

Ủy viên BCH công đoàn

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.