Liên hệ Công Đoàn PDF. In Email

Địa chỉ: Ban chấp hành Công Đoàn Khoa Dự bị Dân tộc - Khu II Đại học Cần Thơ, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Số điện thoại: 0710.3 872 198

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 27 Tháng 10 2015 09:08