Liên hệ Chi bộ PDF. In Email

- Địa chỉ: Chi bộ Khoa Dự bị Dân tộc - Khu II Đại học Cần Thơ, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

- Số điện thoại: 0710.3 872 197

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 01 Tháng 11 2016 03:28